İngilizce

Mr. Seyfettin Dogan refers to Refusal of Entry Clearance Letter 7th April 2021, which was received on 7th April 2021 by email. On 4th June 2021, Mr. Seyfettin Dogan has applied Administrative Review (AR) to review her bundle within the framework of 1973 European Community Association Agreement (Ankara Agreement) and HC509 of the Immigration Rules. No result response was received. Before requesting Judicial Review, we present you the before claim letter. Please note that unless you agree to withdraw your refusal of application by Monday the 29th September 2021 (14 days from receipt of letter) 
and grant Mr. Seyfettin Dogan an entry clearance as applied, there is instruction to commence judicial review proceedings against the decision of the Secretary of State. Although the decision to refuse entry permit was not true, the Entry Clearance Officer (hereinafter referred to as ECO) that made the decision did not comply with the requirements of the relevant guidance. It is crystal clear that the ECO who made the refusal of Entry Clearance decision did not apply the requirements of the relevant guidance. Moreover it is also obvious that the decision of the Refusal of Entry Clearance Letter was not fulfilling the relevant guidance requirements is contrary to the relevant guidance. As can be seen in the relevant part of the relevant guidance given below, it is clear that Mr. Seyfettin Dogan application was a successful application in accordance with the relevant guidance. No doubt that the application will reveal the error that was examined again and within the framework of the 1973 European Community Association Agreement (Ankara Agreement) and HC509 of the Immigration Rules. We remind the ECO that the decision should be based on Subsection 4. Consideration Under the 1973 Rules whereby: 4.2.1 They need to be satisfied that there is a genuine intention to set up the business? The ECO must be satisfied that applicant has sufficient funds, a good projected turnover and profit and the proposal has been researched. The applicant has sufficient funds, which is evidenced by his Bank Statements. 4.2.2 Is it a business that kind covered by the 1973 provisions? The applicant must show that they have enough funds to invest in the business and can show that the profits will be sufficient to support him. As stated business plan, the applicant has proved that he has the start-up funds and has shown that projected profits are sufficient to support him. 4.2.3 Does the proposed business amount to disguised employment? No, the applicant will be working from his own home office and for himself. 4.2.4 Are there any general considerations? This section covers any circumstances in which adverse immigration status would prevent the applicant from taking benefit from the standstill clause. The applicant has no adverse Immigration matters. 4.2.4.2 Criminal Convictions. Where an applicant has criminal convictions, he would be undesirable to admit the applicant into the UK. The applicant has no criminal convictions. 4.2.4.3 Entry Clearance and leave to enter applications. Applicants that have previously breached Immigration Laws would normally be refused. No Immigration Laws have been breached. 4.3.2 Realistic business proposal. A business plan should clearly state the intention and proposal of the business. The applicant has submitted a detailed and concise business plan. It is in our opinion that the ECO has based their decision on beliefs rather than following the Immigration rules. The refusal cannot be based on biased opinions whether the business will be successful or decide whether the business has realistic chance of success. This refusal is unfounded. It is clear and obvious that the business proposal is genuine. The applicant is both qualified and has a wealth of experience in the field and shown he has sufficient funds in his account to set up the proposed business. The applicant has provided his SGK Service Statement, Tax Plate and Chamber of Commerce Registration that demonstrates his expertise in the construction and home renovation sector. Also, he has provided several reference letters and qualification that demonstrates how his skills would create a successful business in the United Kingdom. In addition, detailed letters from clients, who have already agreed in principle to work with Mr. Seyfettin Dogan, have been provided. These letters clearly state they are confident with Mr. Seyfettin Dogan's work agree. We believe this is down to discretion of the business and not the arbitrary decision of the clearance officer. This should be sufficient evidence enough that Mr.Seyfettin Dogan’s business has high potential for success and therefore is a sustainable and profitable venture.

Türkçe

Sayın Seyfettin Doğan, 7 Nisan 2021 tarihinde e-posta ile alınan 7 Nisan 2021 Giriş Red İzni Mektubuna atıfta bulunmaktadır. 4 Haziran 2021 tarihinde Seyfettin Doğan, 1973 Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (Ankara Anlaşması) ve Göçmenlik Kuralları HC509 çerçevesinde paketini incelemek için İdari İnceleme (AR) başvurusunda bulunmuştur. Sonuç yanıtı alınmadı. Adli İnceleme talebinde bulunmadan önce, size talep öncesi mektubu sunuyoruz. 29 Eylül 2021 Pazartesi (mektubun alınmasından itibaren 14 gün) Pazartesi gününe kadar başvurunuzu geri çekmeyi kabul etmediğiniz ve Sayın Seyfettin Doğan'a uygulandığı şekilde giriş izni vermediğiniz sürece, Devlet Bakanı. Giriş iznini reddetme kararı doğru olmamasına rağmen, kararı veren Giriş Gümrükleme Memuru (bundan sonra ECO olarak anılacaktır) ilgili rehberin gerekliliklerine uymamıştır. Giriş İzni kararının reddine karar veren ECO'nun ilgili rehberin gerekliliklerini uygulamadığı çok açıktır. Ayrıca, Giriş İzni Reddi Mektubu kararının ilgili kılavuz gerekliliklerini karşılamadığı da ilgili kılavuza aykırı olduğu açıktır. Aşağıda verilen ilgili rehberin ilgili kısmında da görüleceği üzere Sn.Seyfettin Doğan uygulaması ilgili yönlendirmeler doğrultusunda başarılı bir uygulama olmuştur. Hiç şüphe yok ki uygulama 1973 Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (Ankara Anlaşması) ve Göçmenlik Kuralları'nın HC509 çerçevesinde yeniden incelenen hatayı ortaya çıkaracaktır. ECO'ya, kararın Alt Bölüm 4'e dayanması gerektiğini hatırlatırız. 1973 Kuralları kapsamında: 4.2.1 İşletmeyi kurmak için gerçek bir niyetin olduğundan emin olmaları gerekir mi? ECO, başvuru sahibinin yeterli fona, iyi bir ciroya ve kâra sahip olduğundan ve teklifin araştırıldığından emin olmalıdır. Başvuru sahibinin, Banka Hesap özetleri ile kanıtlanan yeterli fonu vardır. 4.2.2 1973 hükümlerinin kapsadığı türden bir iş mi? Başvuru sahibi, işletmeye yatırım yapmak için yeterli paraya sahip olduğunu ve kârın kendisini desteklemek için yeterli olacağını göstermelidir. İş planında belirtildiği gibi, başvuru sahibi başlangıç ​​fonlarına sahip olduğunu kanıtlamış ve öngörülen kârların kendisini desteklemek için yeterli olduğunu göstermiştir. 4.2.3 Önerilen iş gizli istihdam anlamına geliyor mu? Hayır, başvuru sahibi kendi ev ofisinden ve kendisi için çalışacaktır. 4.2.4 Genel değerlendirmeler var mı? Bu bölüm, olumsuz göçmenlik statüsünün başvuranın bekleme şartından yararlanmasını engelleyebileceği durumları kapsar. Başvuru sahibinin olumsuz Göçmenlik sorunları yoktur.4.2.4.2 Ceza Mahkumiyetleri. Bir başvuranın cezai mahkumiyeti varsa, başvuranı Birleşik Krallık'a kabul etmesi istenmeyen bir durumdur. Başvuranın herhangi bir cezai mahkumiyeti bulunmamaktadır. 4.2.4.3 Giriş İzni ve giriş uygulamaları için bırakın. Daha önce Göçmenlik Yasalarını ihlal etmiş olan başvuru sahipleri normalde reddedilecektir. Hiçbir Göçmenlik Yasası ihlal edilmedi. 4.3.2 Gerçekçi iş teklifi. Bir iş planı, işin niyetini ve teklifini açıkça belirtmelidir. Başvuru sahibi ayrıntılı ve özlü bir iş planı sunmuştur. ECO'nun kararlarını Göçmenlik kurallarına uymak yerine inançlara dayandırdığını düşünüyoruz. Reddetme, işletmenin başarılı olup olmayacağına veya işletmenin gerçekçi bir başarı şansına sahip olup olmadığına karar verme konusunda önyargılı görüşlere dayanamaz. Bu ret asılsızdır. İş teklifinin gerçek olduğu açık ve nettir. Başvuru sahibi hem nitelikli hem de bu alanda zengin bir deneyime sahip ve hesabında önerilen işi kurmak için yeterli paraya sahip olduğunu gösteriyor. Başvuru sahibi, inşaat ve ev tadilatı sektöründeki uzmanlığını gösteren SGK Hizmet Beyanı, Vergi Levhası ve Ticaret Odası Sicilini sunmuştur. Ayrıca, becerilerinin Birleşik Krallık'ta nasıl başarılı bir iş yaratacağını gösteren birkaç referans mektubu ve nitelik sağlamıştır.Ayrıca Seyfettin Doğan ile çalışmayı prensip olarak kabul etmiş olan müvekkillerimizden detaylı mektuplar temin edilmiştir. Bu mektuplar, Sayın Seyfettin Doğan'ın çalışmalarına katılıp güvendiklerini açıkça belirtmektedir. Bunun, gümrük memurunun keyfi kararına değil, işin takdirine bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu, Sayın Seyfettin Doğan'ın işinin yüksek başarı potansiyeline sahip olduğuna ve dolayısıyla sürdürülebilir ve karlı bir girişim olduğuna dair yeterli kanıt olmalıdır.

Cumleceviri.gen.tr | İngilizce-Türkçe Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çevirilerde kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)