İngilizce

Changes throughout: • New layout • GWO Requirements for Training – title updated Safety lessons: • Three safety lessons previously found in BTT V6 in the BTT Mechanical, Electrical and Hydraulic modules (Mechanical Safety, Electrical Safety and Hydraulic safety) have been re-added, with an exemption clause for participants who have completed the GWO CoHE training. • Duration instructions and timetables updated for all modules to align with the GWO Requirements for Training Section 4 Scope: • Revised and updated Section 5 General requirements for GWO training: • Bolt tightening added • Medical requirements, WINDA ID, physical demands etc. removed as this is covered by the GWO Requirements for Training. • Aim adjusted to include bolt tightening and company specific training • Times adjusted to accommodate the new Bolt Tightening module • In the section on validity, the term “assumption” is replaced with “expectation” and bolt tightening has been added • Clarification on tiered prerequisites for Bolt Tightening and Installation Modules Section 6.4 Handouts: • Bolt tightening handouts have been added GWO Taxonomy: • Replaced - The section Understanding the GWO taxonomy has been replaced with a general instruction and referral to the GWO taxonomy found in the GWO Requirements for Training Section 7.5 Participant Performance Assessment: • Written test requirement adjusted so as not to cover the Bolt Tightening module • List of forbidden objects expanded to include smartwatches and other similar devices BTT Mechanical Module: • Learning objective: “Perform the correct use of hydraulic torque and tensioning tools (Skills, intermediate level)” deleted. • Timing adjusted according to the deleted lesson • Hydraulic torquing and tensioning deleted from the timetable and times adjusted • Lesson on Hydraulic Torquing and Tensioning deleted Bolt Tightening Module: • Bolt Tightening module added including BTTM prerequisite Installation Module: • Prerequisites for module updated following addition of Bolt Tightening Module Annex 1 - Equipment List: • Note on “not calibrating” tools deleted • Hydraulic tools deleted from BTTM equipment list • Equipment list for Bolt Tightening module added to Annex 1 Annex 2 – Scenario Documents for Bolt Torquing: • Annex 2 added: GWO Work instructions for Torquing; GWO Bolt Torquing Manual (template and example); GWO PDR; GWO Post-Task Checklist Annex 3 – Scenario Documents for Bolt Tensioning: Annex 3 added: GWO Work instructions for Tensioning; GWO Bolt Tensioning Manual (template and example); GWO PDR; GWO Post-Task Checklist

Türkçe

Genel olarak değişiklikler: • Yeni düzen • GWO Eğitim Gereksinimleri – başlık güncellendi Güvenlik dersleri: • Daha önce BTT V6'da BTT Mekanik, Elektrik ve Hidrolik modüllerinde bulunan üç emniyet dersi (Mekanik Emniyet, Elektrik Emniyeti ve Hidrolik emniyet), GWO CoHE eğitimini tamamlayan katılımcılar için bir muafiyet maddesi ile yeniden eklenmiştir. • GWO Eğitim Gerekliliklerine uyum sağlamak amacıyla tüm modüller için güncellenen süre talimatları ve zaman çizelgeleri Bölüm 4 Kapsamı: • Revize edildi ve güncellendi Bölüm 5 GWO eğitimi için genel gereksinimler: • Cıvata sıkma eklendi • GWO Eğitim Gereksinimleri kapsamında olduğundan tıbbi gereksinimler, WINDA Kimliği, fiziksel gereksinimler vb. kaldırıldı.• Hedef, cıvata sıkma ve şirkete özel eğitimi içerecek şekilde ayarlandı • Yeni Cıvata Sıkma modülüne uyum sağlamak için zamanlar ayarlandı • Geçerlilik bölümünde “varsayım” terimi “beklenti” olarak değiştirilmiş ve cıvata sıkma eklenmiştir • Cıvata Sıkma ve Kurulum Modülleri için kademeli önkoşullara ilişkin açıklama Bölüm 6.4 Bildiriler: • Cıvata sıkma notları eklendi GWO Taksonomisi: • Değiştirildi - GWO sınıflandırmasını anlama bölümü, genel bir talimatla değiştirildi ve GWO Eğitim Gereksinimlerinde bulunan GWO sınıflandırmasına atıfta bulunuldu. Bölüm 7.5 Katılımcı Performans Değerlendirmesi: • Yazılı test gereksinimi Cıvata Sıkma modülünü kapatmayacak şekilde ayarlandı • Yasak nesnelerin listesi akıllı saatleri ve diğer benzer cihazları içerecek şekilde genişletildi BTT Mekanik Modülü: • Öğrenim hedefi: “Hidrolik tork ve gerdirme aletlerinin doğru kullanımını gerçekleştirmek (Beceriler, orta seviye)” silindi.• Zamanlama silinen derse göre ayarlandı • Hidrolik torklama ve gerdirme zaman çizelgesinden silindi ve zamanlar ayarlandı • Hidrolik Torklama ve Gerdirme dersi silindi Cıvata Sıkma Modülü: • BTTM önkoşulunu içeren Cıvata Sıkma modülü eklendi Kurulum Modülü: • Cıvata Sıkma Modülünün eklenmesinin ardından modül için önkoşullar güncellendi Ek 1 - Ekipman Listesi: • "Kalibre edilmeyen" aletlere ilişkin not silindi • Hidrolik aletler BTTM ekipman listesinden silindi • Cıvata Sıkma modülü için ekipman listesi Ek 1'e eklendi Ek 2 – Cıvata Torklama için Senaryo Dokümanları: • Ek 2 eklendi: Torklama için GWO Çalışma talimatları; GWO Cıvata Torklama Kılavuzu (şablon ve örnek); GWO PDR; GWO Görev Sonrası Kontrol Listesi Ek 3 – Cıvata Gerdirme Senaryo Dokümanları: Ek 3 eklendi: Gerdirme için GWO Çalışma talimatları; GWO Cıvata Germe Kılavuzu (şablon ve örnek); GWO PDR; GWO Görev Sonrası Kontrol Listesi

Cumleceviri.gen.tr | İngilizce-Türkçe Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çevirilerde kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)